Wijkwerking & burgerparticipatie

Burgerparticipatie zal het draagvlak voor beleidsplanning verhogen. Stimuleer en activeer adviesraden door een betere samenstelling qua leeftijd, geslachten en spreiding per wijk.

Het verloop van de gemeenteraden moet dringend opgewaardeerd worden en beperkt tot de essentiële beleidstaken.

Openbaarheid van bestuur kan door een live-streaming van de gemeenteraad en een geregeld onderhoud met de wijkraden.

De burger staat positief ten opzichte van het gemeentelijk info-blad. N-VA pleit toch voor een helderder en vollediger communicatie via website en andere gemeentelijke kanalen over het verloop van de gemeenteraad.

Een gedetailleerd en ook voor de gewone burger begrijpbaar en interpreteerbaar overzicht van het budget zal iedereen ongetwijfeld waarderen.

Vrijwilligerswerk, wijkwerkingen, buurtcomités verdienen blijvende steun.

De tijd vliegt... de legislaturen ook.

Laat de bevolking (of jeugd) eens nadenken waar Deerlijk ‘hopelijk’ kan staan binnen 25 jaar .

Inspraak

Het betrekken van de burger bij de beleidsuitvoering, het vooraf consulteren van de betrokken, representatieve doelgroepen, zijn essentieel om een draagvlak te creëren voor de concrete beleidsplannen. Een gemeentebestuur moet alles in het werk stellen om een dialoog te bevorderen en de burger te begeleiden in het zoeken naar oplossingen voor de problemen die hen concreet aangaan. Wij willen echte betrokkenheid en niet enkel inspraak voor de vorm! Daarbij zijn gemeentediensten met een lage toegangsdrempel en een vriendelijk onthaal heel belangrijk.

N-VA streeft naar een ontvoogde gemeente: zodanig dat de gemeente autonome vergunningen kan afleveren.

Nieuws over dit onderwerp