Financiën & ondernemen

784 Euro schulden per Deerlijknaar en 8 % gemeentebelastingen is te veel. (Waregem: 6.8 %)

Het geld is op en Deerlijk staat voor talrijke uitdagingen zoals de nieuwe brandweerkazerne, het zwembad in Vichte, de verhuis van het OCMW, de inrichting van de oude brandweersite, ...

N-VA zal niet meewerken aan geldverslindende prestigeprojecten.

Denk maar aan het sportcomplex in de Tapuitstraat dat 1.2 miljoen € kostte en dat nu met een prijskaartje van 106.000 €, volkstuinen is geworden! (Voor de drie eer- ste hectaren betaalde het bestuur 660.000 €)

We willen elke Euro tweemaal omdraaien om slim te investeren. Daarom beperken we ook het advies van dure studiebureaus en voor elk project wensen we een realistische en objectieve raming van de kosten.

N-VA opteert voor een voltijdse ambtenaar economie.

Die verzorgt en coördineert ondermeer het strategisch masterplan van het centrum. De samenwerking met de lokale middenstand, de ondernemers en de bewoners is vanzelfsprekend, maar ook de planning van activi- teiten ter promotie van de plaatselijke handel passen hierin. Dit moet leiden tot een meerjarenplan met visie.

Van slaapkernen naar bruisende kernen.

De dorpskernen van Deerlijk en Sint-Lodewijk dienen naar mobiliteit en parkeerbeleid aangepakt te worden, zodat we een gezellig en aantrekkelijk KMO- en horecavriendelijk centrum creëren met aangepast groen en waar het aangenaam toeven is.

Zo voorkom je ook leegstand en verloedering en breng je het centrum tot leven.

Ondernemen. 

Onze economische sectoren in Deerlijk zijn de landbouw, kleine en grote KMO’s en industrie. N-VA streeft naar een verdere ondersteuning van deze lokale economie. Samen met Voka, Unizo en andere belangengroepen.

Geen verhogingen van de belastingen met impact op de bedrijven. (De gemeentelijke personeelskosten zijn enorm toegenomen)

Een beleid te voeren dat mikt op het stimuleren van het ondernemerschap.

De kans bieden aan ondernemers om leegstand te vermijden of te herwaarderen  in overleg met de buurt.

Het beleid is er niet enkel om de administratie te regelen, maar zij moeten ook de initiatiefnemers zijn van een innovatief en creatief beleid inzake economische ontwikkeling en het aantrekken van nieuwe bedrijven.

N-VA eist meer aandacht voor administratieve en fiscale vereenvoudiging.

Nieuws over dit onderwerp

'Aankondigingspolitiek ten top'

Op de gemeenteraad van 22 dec werd een aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld. ‘We stellen opnieuw de aankondigingspolitiek in vraag en kijken kritisch naar alle projecten en de stijgende kosten …