“Mooi plan, maar hopelijk kan het gerealiseerd worden”

Het Masterplan voor Sint-Lodewijk werd op de laatste gemeenteraad unaniem goedgekeurd. N-VA Deerlijk heeft de visie mee goedgekeurd wanneer er vandaag geen rekening moet worden gehouden met de financiële impact en de praktische realisatie ervan. Een groot plan met heel wat individuele projecten. “Op dit moment zijn er nog heel wat vragen, zeker over de kostprijs. Daarover blijft het oorverdovend stil. Ook een specifieke termijn is er niet.”, weet raadslid Filip Terryn te vertellen.  

In de motivering van het agendapunt staat dat naargelang hun financiële en praktische haalbaarheid deze projecten zullen worden uitgevoerd op korte of (heel) lange termijn. “Ook voor de beleidspartijen zijn er nog heel wat vragen.”, geeft Filip Terryn mee. Het bestaande RUPS moet worden aangepast en herschreven naar de huidige visie. Opnieuw extra kosten voor de gemeente dus. 

N-VA Deerlijk merkt op dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt met de verschillende actoren om het plan uit te voeren, bijvoorbeeld omtrent het multifunctioneel gebouw die moet dienst doen als turnzaal voor de school, binnenspeelruimte voor de Chiro en buurthuis voor Sellewie. Wat met de supermarkt? De nevenactiviteiten in de kerk? Uitbreiding van het traag wegennet, de vergroening en de ontharding in het centrum ...? 

Filip Terryn: “N-VA kan zich akkoord verklaren met de visie en de toekomst die men wil voor Sellewie. Allemaal mooie plannen om van te dromen die wij willen ondersteunen. Echter zijn er nog heel wat vragen omtrent de praktische uitvoering en de financiële haalbaarheid omtrent alle projecten. Wij gunnen het de mensen van Sellewie, maar hopen dat zij niet ontgoocheld zullen zijn wanneer een aantal projecten niet gerealiseerd kunnen worden omwille praktische of financiële redenen.”

 

Meer info over het masterplan Sint-Lodewijk is te vinden op: https://www.deerlijk.be/dna-sint-lodewijk 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is