Veiligheid

Veiligheid is voor N-VA een basisbehoefte, een basisrecht en één van de kerntaken van een gemeente. De rol van wijkagenten, buurtcomités en buurtinformatiewerken mag niet worden onderschat als schakel tussen burger en overheid.

Vorig jaar noteerde de politiezone Gavers 262 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven of 22,3 per 1000 inwoners. Voor andere gelijkaardige zones was dit 22,7 per 1000 inwoners. Gemeenschapswacht (Vaststellers) kunnen een preventieve, waarschuwende rol spelen zonder aan heksenjacht te doen...

Nieuws over dit onderwerp

N-VA Deerlijk wil de Klokkeweg verharden

Op donderdag 10 september vond voor het eerst opnieuw een fysieke gemeenteraad plaats. Deze ging zoals gebruikelijk niet door in het gemeentehuis, maar wel in het ontmoetingscentrum d'Iefte om de …

N-VA Deerlijk waarschuwt voor cybercriminaliteit

Naar aanleiding van de cyberaanval op de gemeentediensten van Willebroek vroeg gemeenteraadslid Filip Terryn (N-VA) info over de beveiliging van de Deerlijkse gemeentediensten. “Het is belangrijk dat …

N-VA wil reflecterende huisnummers

N-VA-raadslid Filip Terryn vraagt in de gemeenteraad van 30 januari 2020 aan het schepencollege in welke mate het mogelijk is om reflecterende huisnummers te voorzien. “Zichtbaarheid  van de …