Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 mei 2023, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op vraag van ons raadslid Filip Terryn zijn de gemeenteraden vanaf nu digitaal te herbeluisteren via de volgende link: https://deerlijk.meetingburger.net/gr …

Wij zijn tevreden dat de uitbreiding van de industriezones Spijkerland en Nijverheidslaan negatief geadviseerd zullen worden.  ✅ Ja, er is nood aan extra industrie-terrein.❌ Maar, daarbij moet wel rekening gehouden worden met de mobiliteit rond de sites en de omgeving.  We zijn tevreden dat het …

Op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Financiën & ondernemen, Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 22 dec werd een aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld. ‘We stellen opnieuw de aankondigingspolitiek in vraag en kijken kritisch naar alle projecten en de stijgende kosten van het bestuur.’, aldus gemeenteraadslid Filip Terryn. Wij zijn, als oppositiepartij N-VA, zeer …

N-VA Deerlijk vindt de plannen die voorliggen heel mooie plannen en dit zal zeker een meerwaarde zijn voor de gemeente Deerlijk. We hebben in het verleden steeds onze bezorgdheid geuit omtrent het verdwijnen van de 29 parkeerplaatsen in de Harelbekestraat. Eerder had N-VA Deerlijk naar alternatieven …

Op 17 mei 2022

De N-VA-fractie in de West-Vlaamse provincieraad doet bij monde van provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke een nieuwe oproep aan de West-Vlaamse deputatie om nu waterplassen in beheer van de provincie open te stellen bij warm weer. “De zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke …

Op 9 april 2022, over deze onderwerpen: Leefomgeving & proper Deerlijk, Onderwijs

N-VA vroeg om het voetwegeltje van de Kleine Klijtstraat naar VBS Belgiek te onderhouden. Heel wat graszoden zijn verdwenen en bij regenweer zijn heel wat plekken veranderd in modderpoelen. Leerlingen komen aan op school of komen thuis met modderschoenen.  N-VA vroeg op de laatste gemeenteraad om …