Ruimtelijk beleid & wonen

Iedereen heeft recht op menswaardig en betaalbaar wonen. De woonuitbreidingsgebieden worden geactiveerd. Bouwen kan enkel met een duidelijke langere termijnvisie zowel naar inplanting van nieuwe blokken appartementen als naar structuur en lijn in structuur. Deerlijknaren komen voor N-VA eerst in aanmerking bij de toewijzing van sociale woningen, want het aantal ligt onder het Vlaams gemiddelde. N-VA pleit ook voor éénvormigheid qua bouwstijlen, hoogtes van appartementsblokken, alsook goed overwogen inplantingsplaatsen die rekening houden met de omgeving en omstaanden.

Voldoende parkeerplaatsen én het respecteren van het wettelijk opgelegde aantal, is eveneens een must.

Nieuws over dit onderwerp

Stemming centrumpark: positief met voorwaarden

N-VA Deerlijk vindt de plannen die voorliggen heel mooie plannen en dit zal zeker een meerwaarde zijn voor de gemeente Deerlijk. We hebben in het verleden steeds onze bezorgdheid geuit omtrent het …