Milieu & Landbouw

Actieve verplaatsingen

N-VA wil actieve verplaatsingen stimuleren. Dit vereist goede en permanent onderhouden voet- en fietspaden. Het gemeentepersoneel kan het goede voorbeeld geven. Misschien kan de gemeente dit op één of andere manier stimuleren bijv. met een gratis valhelm, goedkope of gratis fietsverlichting. Want wat blijkt... 1 op 3 neemt de auto naar het werk voor minder dan 10 km !

N-VA pleit verder ook al jaren voor camera’s bij alle glascontainers en het actief bestrijden van het zwerfvuil (bijv. kleine vergoeding aan jeugdverenigingen en/of scholen).

Milieuraad

De werking blijvend ondersteunen, maar ook hier kan er meer rekening worden gehouden met de adviezen en de opvolging ervan, invoeren van quota naar leeftijd, verhouding man/vrouw, regionale spreiding (wijkverdeling) kan ook in de mileuraad (net als in andere adviesraden) voor meer dynamiek zorgen.

Landbouw

N-VA wil begeleiding geven bij ecologische maatregelen die natuur en landbouw ten goede komen. Landbouwers dienen hiertoe te worden gesensibiliseerd. Waterhuishouding en het onderhoud van grachten is eveneens een gedeelde verantwoordelijkheid.

De administratieve verwerking van rampen die de landbouw teisterden, dient zo vlot mogelijk te kunnen worden verwerkt.

Nieuws over dit onderwerp

"Er is dringend nood aan een hemelwaterplan"

We worden opnieuw geconfronteerd met extreme droogte en waterschaarste waarbij vooral land- en tuinbouwers schade ondervinden. Op Vlaams niveau is hieromtrent reeds gedebatteerd en vraagt men aan de …

Ingebruikname volkstuintjes door Tuinhier Deerlijk

In de krant van West-Vlaanderen dd. 5 april 2019 pronkt schepen Bert Schelfhout (Open VLD) met de realisatie van het volkstuintjesproject in de Tapuitstraat. Het beheer ervan is in handen van Tuinhier …