Jeugd & Sport

Jeugd

Geslaagde en positief geëvalueerde jongereninitiatieven en activiteiten verdienen blijvende steun. N-VA dringt wel aan op gelijke behandeling voor alle jeugdverenigingen. Een kindergemeenteraad kan verhelderende, originele ideeën meebrengen.

N-VA ijvert voor een definitieve inplanting van een jeugdhuis. 

Sport

Sport verbindt mensen, maakt gezond, mag niemand in de kou laten staan en vormt ons als mens. Alle clubs, hoe klein ook, verdienen een basisondersteuning.

Clubs die investeren in degelijke opleidingen, met gediplomeerde trainers, moeten bijkomend worden ondersteund.

Een sporthal is een sporthal en geen evenementenhal, dus voorrang aan de sport. Het is niet logisch dat Deerlijkse sportverenigingen buiten

Deerlijk moeten gaan trainen omwille van randactiviteiten in de sporthallen.

De Deerlijkse sportaccommodaties, maar vooral de Gaverhal, is aan een grondige opknapbeurt toe. Het kan niet dat sportclubs zich beschaamd voelen als ze tegenstrevers ontvangen.

Indien deze nog onvoldoende blijken, dient de (financiële) mogelijkheid te worden bekeken voor de bouw van een derde sportbeuk... 

Deerlijk kan meer dan ooit tevoren een bewegingsvriendelijke gemeente worden door uitbreiding van ruimtes op de Molenhoek, het Gaverdomein, St-Lodewijk, enz. met openlucht sporttoestellen die prikkelen om te bewegen.

Nieuws over dit onderwerp

Stemming centrumpark: positief met voorwaarden

N-VA Deerlijk vindt de plannen die voorliggen heel mooie plannen en dit zal zeker een meerwaarde zijn voor de gemeente Deerlijk. We hebben in het verleden steeds onze bezorgdheid geuit omtrent het …

N-VA hekelt duurder schoolzwemmen

N-VA Deerlijk stelde een vraag op de gemeenteraad van donderdag 9 juli omtrent het busvervoer van en naar het zwembad voor Deerlijkse scholen. “In een uitgaand schrijven daterend van 2 juli aan de …