“Mooie aanpassingen meerjarenplan, maar met grote financiële impact”

Op 1 december 2021, over deze onderwerpen: Financiën & ondernemen, Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 25 september 2021 werden de aanpassingen aan het meerjarenplan besproken en goedgekeurd. Als enige partij onthield N-VA zich bij de stemming. Naast de bestaande en de gekende plannen zijn de aanpassingen een hele boterham. “Wij vinden het goed dat vandaag de plannen voor morgen en overmorgen worden bedacht. De fundamenten worden klaargestoomd voor 2024 en voor 2030. Het getuigt van een visie dat er vandaag wordt nagedacht over plannen voor de toekomst, maar al deze projecten kosten handen vol geld”, aldus raadslid Filip Terryn. 

Eventjes een opsomming van de aanpassingen:

  • Het bouwen van een polyvalent buurthuis te Sint-Lodewijk
  • Het bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer. D’Iefte wordt afgebroken.
  • Het bouwen van een centraal vrijetijdspunt met nieuwe bibliotheek.
  • Het aanleggen van een landbouwpark/ bebossing

Dit naast de bestaande plannen:

  • Het aanleggen van een centrumpark gesitueerd van het huidig gemeentehuis tot de huidige BIB.
  • Masterplan voor Sint-Lodewijk.
  • De opwaardering van het Gaverdomein
  • De herinrichting site Sint-Anna op de Molenhoek
  • De herinrichting kruispunt Belgiek
  • En er liggen nog dossiers op tafel met een financieel kaartje. Stuk voor stuk mooie en ambitieuze projecten. 

N-VA ijvert al lang voor een eigen buurthuis te Sint-Lodewijk. Alsook zijn we blij dat er eindelijk een knoop is doorgehakt om te investeren in de bestaande sportterreinen en eindelijk af te stappen van het veel te dure luxueus sportcomplex ter hoogte van de Tapuitstraat.

“We hadden wel liever een uitbreiding gezien van het Gaverdomein ter hoogte het huidige gemeentedepot.”, aldus raadslid Terryn. Hierin zag N-VA een kans om de groene long uit te breiden met nieuwe infrastructuur voorbehouden voor de Deerlijkse verenigingen. Nu wil men dit stuk voorzien voor sociale woningen. “Voor ons is dit te ver van het centrum om daar sociale woningen te bouwen die meestal iets oudere en/of minder mobiele bewoners kent.”.

Verder had N-VA bij de herinrichting van de site Sint-Anna op de Molenhoek het kruipunt willen aanpakken. Nu stapt men af om het kruispunt loodrecht op elkaar af te stemmen. Nochtans was dit steeds prioritair. N-VA is ervan overtuigd dat het kruispunt verkeersveilig kan worden heringericht door de wegen loodrecht op elkaar af te stemmen.

De grootste reden van de onthouding is natuurlijk de financiële impact voor de gemeente. “Het zijn veel projecten tegelijkertijd. Niemand (ook de meerderheid niet) heeft een glazen bol en kan in de toekomst kijken. Niemand weet hoe de financiële toestand zal zijn volgende legislatuur of zelfs na 2030. De uitvoering van al deze projecten zullen niet plaats vinden of afgerond zijn voor 2030.Wie van de huidige gemeenteraadsleden/ schepenen zal nog in de gemeenteraad zetelen in 2030?”, stelt Filip Terryn zich de vraag. 

N-VA waardeert de ambitieuze plannen, maar Filip Terryn heeft als enige gemeenteraadslid zich onthouden: “Vandaag kent niemand de financiële toestand van 2024 of 2030.”. Op financieel vlak kan er nog veel gebeuren de komende jaren en moest blijken dat de volgende jaren de belastingen moeten omhooggaan om alle projecten te realiseren, kan N-VA zich daarmee niet verzoenen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is