“Tevreden met de Corona-maatregelen, maar pas op voor de financiële gevolgen”

Op 13 juli 2020, over deze onderwerpen: Financiën & ondernemen, Gemeenteraad, Jeugd & Sport, Sociaal beleid

N-VA Deerlijk heeft in het begin van de coronacrisis aangegeven zich constructief op te stellen om allen samen deze bijzondere crisis door te komen. “Als oppositieraadslid apprecieer ik het tot de coronawerkgroep te behoren waarbij meerderheid en oppositie samen maatregelen uitwerkten. N-VA Deerlijk zal dan ook de genomen maatregelen op de drie domeinen (welzijn en armoede, lokale economie en sociaal weefsel) volop steunen en goedkeuren” aldus N-VA-raadslid Filip Terryn. Toch waarschuwt N-VA Deerlijk voor de financiële gevolgen. 

“Iedereen weet dat deze coronacrisis ook een serieus financieel kaartje heeft voor gemeenten in Vlaanderen.  Ook in de werkgroep heb ik gewezen op de eventuele gevolgen en de financiële impact voor onze gemeente. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) waarschuwde op haar beurt ook voor de financiële gevolgen voor de lokale besturen”, geeft het N-VA-raadslid mee. 

De VVSG waarschuwt dat de financiële gevolgen voor de gemeenten groot zullen zijn waardoor gemeenten hun toekomstplannen zullen moeten aanpassen en doelstellingen uit het meerjarenplan dreigen te moetens schrappen. “In de werkgroep vernam N-VA dat voor Deerlijk er enige financiële reserve is en dat de genomen maatregelen geen impact zullen hebben op het uitvoeren van het meerjarenplan. Doch is er nog geen duidelijkheid welke financiele impact deze coronacrisis, samen met de verminderde inkomsten en de hoge uitgaven voor Deerlijk teweegbrengen”. 

Kortom: N-VA Deerlijk is tevreden met de genomen maatregelen, maar een goede huisvader dient ook op de financiën te letten. “Samen komen we erdoor, maar de gemaakte doelstellingen mogen niet in het gedrang komen door de genomen maatregelen en/of de verminderde inkomsten” besluit Filip Terryn. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is