Mobiliteit & verkeersveiligheid

Mobiliteit is een evenwicht zoeken tussen bereikbaarheid voor handelaars, bewoners, bezoekers en verkeersveiligheid. Er is te veel ontevredenheid bij bewoners en handelaars. Daarom wil N-VA het huidige mobiliteits-en parkeerplan herzien, meer rekening houdend met de mening van alle betrokkenen en alle mogelijkheden open laten.

N-VA wil een extra carpoolparking en efficiëntere signalisatie naar de huidige parkings.

N-VA wil een grondige inventarisatie van de zwarte en zwakke punten en een onderzoek naar fietsstraten. Fiets- en voetpaden moeten beter onderhouden worden. Dit om Deerlijk nog meer toegankelijk te maken voor alle leeftijdsgroepen.

Doorgaand zwaar verkeer moet worden afgeremd en sluipverkeer moet gebannen worden. 

Doeltreffende controles zijn hier op hun plaats. Dit alles dient te worden gekaderd in een nieuw, algeheel strategisch plan (zie eerder).

 

Nieuws over dit onderwerp

Stemming centrumpark: positief met voorwaarden

N-VA Deerlijk vindt de plannen die voorliggen heel mooie plannen en dit zal zeker een meerwaarde zijn voor de gemeente Deerlijk. We hebben in het verleden steeds onze bezorgdheid geuit omtrent het …