Brandweer

Alle verstandhouding tussen brandweer en de gemeentelijke overheid is zoek. Dit komt onze veiligheid niet ten goede. Het aantal brandweerlieden liep terug van 54 naar 28 en er zijn amper nog geïnteresseerden (één stagiair).

Als het brandt in het centrum van Deerlijk, is de eerste Deerlijkse brandweerman pas na minimum 15 minuten ter plekke aangezien er dagelijks file is in de Breestraat en de Vichtesteenweg... In het kader van deze brandveiligheid, brandpreventie stelt N-VA het behoud voor van een ‘voorpost’ brandweerwagen in de nieuwe kazerne met behoud van de Dienst 100. Deze eerste wagen kan dan direct uitrukken bij een brandmelding. Hier moet onze veiligheid primeren op de eventuele kost van deze voorpostdienst!

Site oude brandweerkazerne

N-VA wil deze ruimte zinvol invullen (deel uitmakend van een groter strategisch plan) waarbij geen parkeerplaatsen ver- dwijnen maar waar toch mogelijkheid blijft om creatief, multifunctioneel gebruik te maken van deze site zonder ondoordacht het gebouw af te breken!

Nieuws over dit onderwerp

Brandweerkazerne

In verband  van oude brandweerkazerne werd ons geantwoord dat er een masterplan over de toekosmt van de site zal worden ontwikkeld. In afwachting kan deze voor verschillende evenementen worden …

Bouw brandweerkazerne in het gedrang?

Filip Terryn (N-VA) wilde tijdens de jongste gemeenteraad weten of de gemeente voldoende gewapend is tegen eventuele gerechtelijke stappen bij de aankoop van de grond voor de nieuwe brandweerkazerne …

Inspraak nieuwe brandweerkazerne aub.

Op 18 april werd een toelichting gegeven omtrent de nieuwe brandweerkazerne. Opnieuw werd de gemeenteraad (oppositie) hier niet op uitgenodigd. De transparantie is weer zoek! N-VA dringt er op aan om …