Gaverkasteel - een stand van zaken

Op 29 oktober 2019, over deze onderwerpen: Gaverdomein

Er werd een dading opgesteld waarbij de huidige uitbaatster 325.000 euro krijgt om te vertrekken. Een selectieleidraad die moet leiden naar een nieuwe concessie werd opgesteld/

N-VA wilde weten wie daarbij zal betrokken worden? Wie gaat die gesprekken voeren? Al is het wel hoopvol is dat een onafhankelijk en deskundige de gesprekken zal leiden.

In de bespreking van deze wilde N-VA ook vernemen wat er met de vijvers op het Gaverdomein gaat gebeuren (vissen sterven omwille van een tekort aan zuurstof, het baggeren zou 80.000 euro kosten).

En verder gaat ALLE regenwater op /het domein naar de vijvers gaat en dat terwijl de tennisclub de terreinen moet besproeien met stadwater moet gebruiken. N-VA stelde voor om te werken met een bufferregenput

Al deze suggesties worden meegenomen naar het meerjarenplan. Wordt vervolgd dus..

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is