Nieuws

Op 22 juni 2016

10 juli 2016 -11:30 tot 19:00 N-VA Deerlijk nodigt u van harte uit op het 36ste braadfeest. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser schuift mee aan tafel in ontmoetingscentrum d' Iefte in Deerlijk op 10 juli 2016 om 11.30 uur. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen tot en met 12 jaar slechts …

De ombouw van de Sint –Annakerk naar een kinderopvang wordt geraamd op ruim 1.100.000€. Een te hoog bedrag om enkel kinderopvang te realiseren. N-VA is voorstander om de kerk te slopen. De site is groot genoeg (kerk – pastorij – kruispunt) om op deze site een totaalproject te voorzien. Naast …

Op 28 mei 2016, over deze onderwerpen: Leefbaar wonen, Milieu, Wonen en ruimtelijke ordening

N-VA Deerlijk vraagt aandacht bij het bouwen van een woonwijk achter de Stationsstraat en De Casinastraat. Heel wat mensen kennen het als overstromingsgevoelig gebied en stellen zich vragen of zijn ongerust. Ook externe instanties hebben aangegeven dat de voorziene verkaveling in …